Leathermen

Xưởng Sản Xuất Áo Khoác Da

Kinh Nghiệm

Sản Xuất Áo Da Quy Mô Lớn

Kinh nghiệm hơn 5 năm sản xuất trong ngành áo khoác da thật

Sản Phẩm

Các Mẫu Áo

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

Khách Hàng Của Chúng tôi

Đội Ngũ

Năng Lực Sản Xuất

Số lượng công nhân : 80+
Công suất: > 3000 áo da & phụ kiện khoác/tháng

Tiêu Chuẩn

Chất Lượng Sản Xuất Đạt Chuẩn

Tham Quan Nhà Xưởng

LEATHERMEN

Da thật, giá trị thật

Chính sách

Quy Chế Hợp Tác Sản Xuất

Bảo Hành
  • Bảo hành sản phẩm lên tới 3 năm
  • Bảo hành phụ kiện lên tới 3 năm
  • Đổi sản phẩm miễn phí trong 30 ngày